Värde genom tillväxt
& lönsamhet

Addventia engagerar sig i i företag med ambitioner och förutsättningar att växa.

Vi tror på värdeskapande genom tillväxt, lönsamhet, affärsutveckling och starka varumärken. Vi agerar på strategisk nivå & engagerar oss gärna som minoritetsägare.

Vi samverkar med driftiga entreprenörer för att skapa växande och lönsamma företag.

 

Mer om Addventia

 

"den som vågar vinner"